BẢNG BÁO GIÁ MỘT SỐ DỤNG CỤ KÌM, DAO, KÉO, TÔ VÍT...

THƯƠNG HIỆU FIVESHEEP

1. Kìm, kẹp

Kìm tổng hợp FQ-6016 6''/150mm
FQ-6018 8''/200mm
Kìm mũi nhọn FQ-6066 6''/150mm
Kìm mũi nhọn FQ-6036 6''/150mm
Kìm cắt FQ-6026 6''/150mm
Kìm tổng hợp FS-12518 8''/200mm
Kìm cắt mũi vát FS-12536 6''/160mm
Kìm mũi nhọn FS-12526 6''/160mm
FS-12528 8''/200mm
Kìm tổng hợp mạ Crom 8 inch FS-12818 8''/200mm
Kìm mũi nhọn mạ Crom 6 inch FS-12826 6''/160mm
FS-12828 8''/200mm
Kìm cắt mạ Crom 6 inch FS-12836 6''/160mm
Kìm cắt mạ Crom 6 inch FQ-516B 6''/160mm
Kìm tổng hợp FS-12716 6''/160mm
FS-12718 8''/200mm
Kìm mũi nhọn FS-12726 6''/160mm
FS-12728 8''/200mm
Kìm cắt FS-12736 6''/160mm
FS-12738 8''/200mm
Kìm tổng hợp FQ-228D 8''/200mm
Kìm tổng hợp FS-12016 6''/150mm
FS-12018 8''/200mm
Kìm mũi nhọn FS-12026 6''/150mm
FS-12028 8''/200mm

 

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931