Bích ren M10 cho ống ABS: BS-2820-M10

Liên hệ
Bích ren M10 cho ống ABS: BS-2820-M10,đường kính ngoài D 23,8 mm,lỗ ren M10x1.25mm,vật liệu thanh nhựa lõi thép ,dùng để lắp chân đế ren M10 

Bích ren M10 cho ống ABS: BS-2820-M10,đường kính ngoài D 23,8 mm,lỗ ren M10x1.25mm,vật liệu thanh nhựa lõi thép ,dùng để lắp chân đế ren M10 

 

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931