Bộ kiểm tra cáp mạng FiveSheep FS-19468

179.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Bộ kiểm tra cáp mạng FiveSheep FS-19468 :
 điểm chính:
1. Chức năng kiểm tra pin điện áp thấp: Khi pin điện áp thấp, pin tạm dừng, nguồn điện LED sáng 5 giây kiểm tra cho thấy đèn phát sáng theo thứ tự tuần hoàn, kiểm tra lặp lại 3 lần nguồn điện LED  lại phát sáng 5 giây, tuần hoàn liên tiếp khi phát hiện hiện tượng này nên nhanh chóng thay pin mới;
2. Chức năng kiểm tra: khi đường dây có 1 đường hoặc nhiều đường mở, ví dụ mạch 2,3,4,5 mở tiến hành kiểm tra đối với đèn 1-6-7-8, thời gian đèn sáng như sau: đèn 1 sáng 5 giây, ngắt 5 giây, đèn 7 sáng 5 giây, ngắt 5 giây, đèn 8 sáng 5 giây, ngắt 5 giây, cứ liên tiếp lặp lại như vậy;
3. Kiểm tra nhanh, chậm các chức năng đóng, mở;
4. Chức năng kiểm tra mạch ngắn;
5. Chức năng kiểm tra mạch ngắt;
6. Chức năng kiểm tra mạch giao nhau;
7.Có thể kiểm tra dây cáp UPT(đầu nối máy tính RJ-45), 
dây cáp STP(đầu nối điện thoại RJ-11).

#Kimdien #Donghodo #Ocam #Butdien

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931