Cờ lê chữ thập FiveSheep FS-20400 16''/400mm, FS-20450 18''/450mm, FS-21400 16''/400mm

224.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Cờ lê chữ thập FiveSheep FS-20400 16''/400mm, FS-20450 18''/450mm, FS-21400 16''/400mm:
- Làm bằng thép 50CR, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt sáng
#Cole #Molet #Khau #Lucgiac #Tovit #Vit #Tayvan

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931