Thanh mở rộng FiveSheep FS-22250 5''/125mm, FS-22125 10''/250mm

45.000₫
- Làm bằng thép 50CR, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt xỉn

Thanh mở rộng FiveSheep FS-22250 5''/125mm, FS-22125 10''/250mm:

- Làm bằng thép 50CR, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt xỉn

#Cole #Molet #Khau #Lucgiac #Tovit #Vit #Tayvan

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931