Đầu khẩu FiveSheep FS-26012 10/120PCS

56.000₫
- Làm bằng thép 50BV30, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt sáng

Đầu khẩu FiveSheep FS-26012 10/120PCS:

- Làm bằng thép 50BV30, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt sáng

#Cole #Molet #Khau #Lucgiac #Tovit #Vit #Tayvan

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931