Bộ lục lăng 8 cái FiveSheep FS-4078

107.000₫
- Làm bằng thép 50CR-V, xử lý nhiệt toàn phần, độ cứng 52-55HRC, cán bằng nhựa hai màu, sử dụng thuận tiện
Bộ lục lăng 8 cái FiveSheep FS-4078 : - Làm bằng thép 50CR-V, xử lý nhiệt toàn phần, độ cứng 52-55HRC, cán bằng nhựa hai màu, sử dụng thuận tiện #Cole #Molet #Khau #Lucgiac #Tovit #Vit #Tayvan
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931