Cờ lê Chữ thập FiveSheep FS-22400

443.000₫
- Làm bằng thép 50CR, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt sáng

Cờ lê Chữ thập FiveSheep FS-22400 :

- Làm bằng thép 50CR, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt sáng

#Cole #Molet #Khau #Lucgiac #Tovit #Vit #Tayvan

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931