Cờ lê chữ Y FiveSheep FS-208910 8-9-10, FS-208102 8-10-12, FS-208124 10-12-14, FS-208147 12-14-17

48.000₫
- Làm bằng thép 40CR, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt sáng
Cờ lê chữ Y FiveSheep FS-208910 8-9-10, FS-208102 8-10-12, FS-208124 10-12-14, FS-208147 12-14-17: - Làm bằng thép 40CR, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt sáng #Cole #Molet #Khau #Lucgiac #Tovit #Vit #Tayvan
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931