Lục giác đầu bi FiveSheep FS-01015 1.5mm, FS-01020 2.0mm, FS-01025 2.5mm, FS-01030 3.0mm

4.000₫
- Được làm bằng thép 50CR, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt xỉn

Lục giác đầu bi FiveSheep FS-01015 1.5mm, FS-01020 2.0mm, FS-01025 2.5mm, FS-01030 3.0mm:

- Được làm bằng thép 50CR, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt xỉn

#Cole #Molet #Khau #Lucgiac #Tovit #Vit #Tayvan

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931