Điếu chữ L FiveSheep FS-20506 6mm, FS-20507 7mm, FS-20508 8mm, FS-20509 9mm

113.000₫
- Được làm bằng thép CRV, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt sáng.
Điếu chữ L FiveSheep FS-20506 6mm, FS-20507 7mm, FS-20508 8mm, FS-20509 9mm: - Được làm bằng thép CRV, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt sáng. #Cole #Molet #Khau #Lucgiac #Tovit #Vit #Tayvan
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931