Tay vặn tự động FiveSheep FS-2021B 1/2

202.000₫
- Thiết kế phần đầu 24 răng, thích hợp dùng trong không gian nhỏ hẹp. - Có thể chuyển dời các vật dạng tấm, tốc độ điều chỉnh tháo dời nhanh

Tay vặn tự động FiveSheep FS-2021B 1/2:

- Thiết kế phần đầu 24 răng, thích hợp dùng trong không gian nhỏ hẹp.

- Có thể chuyển dời các vật dạng tấm, tốc độ điều chỉnh tháo dời nhanh

#Cole #Molet #Khau #Lucgiac #Tovit #Vit #Tayvan

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931