Tay vặn tự động FiveSheep FS-20121C 1/2

116.000₫
- Thiết kế phần đầu 46 răng, thích hợp dùng trong không gian nhỏ hẹp. - Có thể chuyển dời các vật dạng tấm, tốc độ điều chỉnh tháo dời nhanh
Tay vặn tự động FiveSheep FS-20121C 1/2: - Thiết kế phần đầu 46 răng, thích hợp dùng trong không gian nhỏ hẹp. - Có thể chuyển dời các vật dạng tấm, tốc độ điều chỉnh tháo dời nhanh #Cole #Molet #Khau #Lucgiac #Tovit #Vit #Tayvan
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931