Đầu khẩu FiveSheep FS-230108 8mm, FS-230109 9mm, FS-230110 10mm, FS-230111 11mm

20.000₫
Làm bằng thép 50BV30, thiết kế cung tròn lục giác, mạ đen bề mặt

Đầu khẩu FiveSheep FS-230108 8mm, FS-230109 9mm, FS-230110 10mm, FS-230111 11mm:

Làm bằng thép 50BV30, thiết kế cung tròn lục giác, mạ đen bề mặt

#Cole #Molet #Khau #Lucgiac #Tovit #Vit #Tayvan

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931