Đầu khẩu FiveSheep FS-24108 8mm, FS-24109 9mm, FS-24110 10mm, FS-24111 11mm

20.000₫
- Làm bằng thép 50BV30, thiết kế lục giác cung tròn, mạ sáng bề mặt.
Đầu khẩu FiveSheep FS-24108 8mm, FS-24109 9mm, FS-24110 10mm, FS-24111 11mm: - Làm bằng thép 50BV30, thiết kế lục giác cung tròn, mạ sáng bề mặt. #Cole #Molet #Khau #Lucgiac #Tovit #Vit #Tayvan
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931