Đầu khẩu FiveSheep FS-26016 16mm

27.000₫
- Làm bằng thép 50Cr, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt sáng
Đầu khẩu FiveSheep FS-26016 16mm: - Làm bằng thép 50Cr, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt sáng #Cole #Molet #Khau #Lucgiac #Tovit #Vit #Tayvan
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931