Đầu khẩu FiveSheep FS-32325 T25 100L, FS-32330 T30 100L, FS-32335 T35 100L, FS-32340 T40 100L

49.000₫
- Làm bằng thép 50BV30, bề mặt mạ crom, ngoại quan đẹp, chịu mài mòn tốt - Phần đầu làm bằng thép hợp kim S2, có xử lý nhiệt, độ cứng 58-60HRC

Đầu khẩu FiveSheep FS-32325 T25 100L, FS-32330 T30 100L, FS-32335 T35 100L, FS-32340 T40 100L:

- Làm bằng thép 50BV30, bề mặt mạ crom, ngoại quan đẹp, chịu mài mòn tốt

- Phần đầu làm bằng thép hợp kim S2, có xử lý nhiệt, độ cứng 58-60HRC

#Cole #Molet #Khau #Lucgiac #Tovit #Vit #Tayvan

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931