Bộ khẩu 13sp FiveSheep FS-86013 1/2''

Liên hệ
- Được làm bằng thép 50BV30, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt mạ crom sáng
Bộ khẩu 13sp FiveSheep FS-86013 1/2'': - Được làm bằng thép 50BV30, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt mạ crom sáng #Cole #Molet #Khau #Lucgiac #Tovit #Vit #Tayvan
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931