Tua vít (tô vít, tuốc nơ vít) (+)(-) FiveSheep FS-8030 3∅x75mm, FS-8050 5∅x75mm, FS-8060(6-100) 6∅x100mm, FS-8060(6-125) 6∅x125mm

16.000₫
- Cán bằng thép 6150CR, xử lý nhiệt toàn phần, phần đầu mạ đen có từ tính - Cán bằng nhựa hai màu PP+TPR đàn hồi cao, sử dụng thuận tiện
Tua vít (tô vít, tuốc nơ vít) (+)(-) FiveSheep FS-8030 3∅x75mm, FS-8050 5∅x75mm, FS-8060(6-100) 6∅x100mm, FS-8060(6-125) 6∅x125mm: - Cán bằng thép 6150CR, xử lý nhiệt toàn phần, phần đầu mạ đen có từ tính - Cán bằng nhựa hai màu PP+TPR đàn hồi cao, sử dụng thuận tiện #Cole #Molet #Khau #Lucgiac #Tovit #Vit #Tayvan
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931