Đầu bắt vít FiveSheep FS-3101 65mm(10sp), FS-3103 100mm(10sp), FS-3104 150mm(10sp), FS-3105 200mm(10sp)

Liên hệ
- Làm bằng thép 50CR, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt sáng
Đầu bắt vít FiveSheep FS-3101 65mm(10sp), FS-3103 100mm(10sp), FS-3104 150mm(10sp), FS-3105 200mm(10sp): - Làm bằng thép 50CR, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt sáng #Cole #Molet #Khau #Lucgiac #Tovit #Vit #Tayvan
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931