Đầu bắt vít lục giác FiveSheep FS-20842 8x42mm(5sp), FS-200865 8x65mm(5sp), FS-21065 10x65mm(5sp)

11.000₫
- Làm bằng thép 50CR, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt sáng
Đầu bắt vít lục giác FiveSheep FS-20842 8x42mm(5sp), FS-200865 8x65mm(5sp), FS-21065 10x65mm(5sp): - Làm bằng thép 50CR, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt sáng #Cole #Molet #Khau #Lucgiac #Tovit #Vit #Tayvan
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931