Dao trổ, dao rọc giấy, dao bổ cáp FiveSheep FD-001

31.000₫
Dao trổ, dao rọc giấy, dao bổ cáp FiveSheep FD-001 : - Vỏ dao bằng nhựa tiện sử dụng, có thể tự động khóa; - Dùng lưỡi dao thích hợp 18mm. #Daotro #Daorocgiay #Daobocap

Dao trổ, dao rọc giấy, dao bổ cáp FiveSheep FD-001 : - Vỏ dao bằng nhựa tiện sử dụng, có thể tự động khóa; - Dùng lưỡi dao thích hợp 18mm. #Daotro #Daorocgiay #Daobocap

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931