Đầu bắt vít 2 cấp FiveSheep FS-1065C 65mm(10sp), FS-1065L 65mm(10sp)

9.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Đầu bắt vít 2 cấp FiveSheep FS-1065C 65mm(10sp), FS-1065L 65mm(10sp):
- Làm bằng thép 6150CR, xử lý nhiệt toàn phần, bề mặt mờ
#Cole #Molet #Khau #Lucgiac #Tovit #Vit #Tayvan

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931