Đầu đỡ băng truyền A , B .

Liên hệ
Đầu đỡ băng truyền A , B , một phần nằm trên ống thép bọc nhựa phi (27-28)  một phần đỡ băng truyền con lăn 

Đầu đỡ băng truyền A , B , một phần nằm trên ống thép bọc nhựa phi (27-28)  một phần đỡ băng truyền con lăn 

 

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931