Thước thép (thước lá) FiveSheep FS-97015 15cm, FS-97030 30cm, FS-97050 50cm, FS-97060 60cm…

11.000₫
- Cán thước làm bằng thép ko rỉ 2Cr13, độ cứng không thấp hơn 30HRC - Có xử lý đánh bóng

Thước thép (thước lá) FiveSheep FS-97015 15cm, FS-97030 30cm, FS-97050 50cm, FS-97060 60cm…:

- Cán thước làm bằng thép ko rỉ 2Cr13, độ cứng không thấp hơn 30HRC

- Có xử lý đánh bóng

#Thuoc #Livo #Denroi

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931