Thước đo bên ngoài FiveSheep FS-0609 0-25mm, FS-0610 25-50mm

341.000₫
- Mặt đo bằng hợp kim chất lượng cao - Có cờle vặn chặt. độ chính xác cao 0,01mm
Thước đo bên ngoài FiveSheep FS-0609 0-25mm, FS-0610 25-50mm: - Mặt đo bằng hợp kim chất lượng cao - Có cờle vặn chặt. độ chính xác cao 0,01mm #Thuoc #Livo #Denroi
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931