Livo nhôm FiveSheep FC-600A 600mm, FC-600A(800mm) 800mm, FC-1000A 1000mm

183.000₫
- Kết cấu hợp kim nhôm dày thêm 2,0mm - Có thể đo các góc nghiêng khác nhau, thiết kế phần đáy có từ tính mạnh - Thêm túi treo có thể mang theo thuận tiện
Livo nhôm FiveSheep FC-600A 600mm, FC-600A(800mm) 800mm, FC-1000A 1000mm: - Kết cấu hợp kim nhôm dày thêm 2,0mm - Có thể đo các góc nghiêng khác nhau, thiết kế phần đáy có từ tính mạnh - Thêm túi treo có thể mang theo thuận tiện #Thuoc #Livo #Denroi
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931