Livo nhôm FiveSheep FC-030B 300mm, FC-040B 400mm, FC-045B 450mm, FC-050B 500mm…

72.000₫
- Hai đầu thước có từ tính, sử dụng thuận tiện - Độ cân bằng 180 ° có thể điều chỉnh
Livo nhôm FiveSheep FC-030B 300mm, FC-040B 400mm, FC-045B 450mm, FC-050B 500mm…: - Hai đầu thước có từ tính, sử dụng thuận tiện - Độ cân bằng 180 ° có thể điều chỉnh #Thuoc #Livo #Denroi
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931