Quả dọi FiveSheep FS-9133 3Mx300g, FS-9164 6Mx400g

179.000₫
- Có từ tính, có thể tự động hút trên bề mặt sắt thép.Có chức năng khóa tự động, có thể cố định trên vật liệu gỗ hoặc các vật liệu khác độ cứng thấp - Có thể định vị nhanh chóng, thao tác đơn giản

Quả dọi FiveSheep FS-9133 3Mx300g, FS-9164 6Mx400g: - Có từ tính, có thể tự động hút trên bề mặt sắt thép.Có chức năng khóa tự động, có thể cố định trên vật liệu gỗ hoặc các vật liệu khác độ cứng thấp - Có thể định vị nhanh chóng, thao tác đơn giản #Thuoc #Livo #Denroi

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931