Thước cuộn bằng thép FiveSheep FS-4230 30M, FS-4250 50M

251.000₫
- Vỏ ngoài bằng nhựa ABS+TPR, không dễ vỡ - Thước chịu mài mòn tốt, số đọc rõ ràng

Thước cuộn bằng thép FiveSheep FS-4230 30M, FS-4250 50M:

- Vỏ ngoài bằng nhựa ABS+TPR, không dễ vỡ

- Thước chịu mài mòn tốt, số đọc rõ ràng

#Thuoc #Livo #Denroi

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931