Đá cắt FiveSheep FS-811408 100x1.2x5x20

143.000₫
- Dùng để cắt các loại gạch, ngói, đá tổng hợp, đá granite, bản đá…
Đá cắt FiveSheep FS-811408 100x1.2x5x20: - Dùng để cắt các loại gạch, ngói, đá tổng hợp, đá granite, bản đá… #Luoicat #Dacat #Muidoa #Muikhoan #Muiduc #Daocat
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931