Đá cắt FiveSheep FS-811409 100x0.2x10x20

152.000₫
- Dùng để cắt các loại gạch, ngói, đá tổng hợp, đá granite, bản đá…

Đá cắt FiveSheep FS-811409 100x0.2x10x20:

- Dùng để cắt các loại gạch, ngói, đá tổng hợp, đá granite, bản đá…

#Luoicat #Dacat #Muidoa #Muikhoan #Muiduc #Daocat

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931