Đá cắt FiveSheep FS-811405

58.000₫
- Dùng để cắt các loại gạch, ngói, đá tổng hợp, đá granite, bản đá…
Đá cắt FiveSheep FS-811405 : - Dùng để cắt các loại gạch, ngói, đá tổng hợp, đá granite, bản đá… #Luoicat #Dacat #Muidoa #Muikhoan #Muiduc #Daocat
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931