Đá cắt FiveSheep FS-85125 125mm, FS-85150 150mm, FS-85180 180mm

125.000₫
- Thích hợp dùng cắt đá granite, bê tông
Đá cắt FiveSheep FS-85125 125mm, FS-85150 150mm, FS-85180 180mm: - Thích hợp dùng cắt đá granite, bê tông #Luoicat #Dacat #Muidoa #Muikhoan #Muiduc #Daocat
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931