Đá mài FiveSheep FS-812100 100mm

67.000₫
- Chuyên dùng cắt thủy tinh, các vật liệu bằng đá, đá granite - Thích hợp dùng cắt mặt tiền, cắt sắc, tốc độ nhanh
Đá mài FiveSheep FS-812100 100mm: - Chuyên dùng cắt thủy tinh, các vật liệu bằng đá, đá granite - Thích hợp dùng cắt mặt tiền, cắt sắc, tốc độ nhanh #Luoicat #Dacat #Muidoa #Muikhoan #Muiduc #Daocat
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931