Trục mũi khoan FiveSheep FS-86301 14-32mm, FS-86302 33-64mm

58.000₫
- Làm bằng thép 4341, định vị chính xác, kèm theo máy khoan lỗ dẫn hướng 1/4'' - Cán lục giác 11mm, hệ thống mở khóa tốc độ nhanh

Trục mũi khoan FiveSheep FS-86301 14-32mm, FS-86302 33-64mm:

- Làm bằng thép 4341, định vị chính xác, kèm theo máy khoan lỗ dẫn hướng 1/4''

- Cán lục giác 11mm, hệ thống mở khóa tốc độ nhanh

#Luoicat #Dacat #Muidoa #Muikhoan #Muiduc #Daocat

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931