Mũi khoét lỗ FiveSheep FS-86116 16mm, FS-86118 18mm, FS-86119 19mm, FS-86120 20mm…

36.000₫
- Khoan gỗ, đục lỗ, mài tròn - Chủ yếu dùng trong ngành công nghiệp gỗ
Mũi khoét lỗ FiveSheep FS-86116 16mm, FS-86118 18mm, FS-86119 19mm, FS-86120 20mm…: - Khoan gỗ, đục lỗ, mài tròn - Chủ yếu dùng trong ngành công nghiệp gỗ #Luoicat #Dacat #Muidoa #Muikhoan #Muiduc #Daocat
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931