Mũi doa lỗ FiveSheep FS-86216 16mm, FS-862165 17mm, FS-86217 17.5mm, FS-862175 18mm…

57.000₫
- Cán bằng vật liệu thép gió, độ cứng cao, chịu mài mòn tốt

Mũi doa lỗ FiveSheep FS-86216 16mm, FS-862165 17mm, FS-86217 17.5mm, FS-862175 18mm…:

- Cán bằng vật liệu thép gió, độ cứng cao, chịu mài mòn tốt

#Luoicat #Dacat #Muidoa #Muikhoan #Muiduc #Daocat

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931