Mũi khoan bê tông FiveSheep FS-870610 6X110, FS-870810 8X110, FS-870110 10X110, FS-870616 6X160…

29.000₫
- Cán làm bằng thép 40CR, phần đầu bằng thép đen YG8, độ cứng cao, chịu mài mòn tốt
Mũi khoan bê tông FiveSheep FS-870610 6X110, FS-870810 8X110, FS-870110 10X110, FS-870616 6X160…: - Cán làm bằng thép 40CR, phần đầu bằng thép đen YG8, độ cứng cao, chịu mài mòn tốt #Luoicat #Dacat #Muidoa #Muikhoan #Muiduc #Daocat
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931