Dao cắt gọt FiveSheep FS-8106A 6mm, FS-8108A 8mm, FS-8110A 10mm, FS-8112A 12mm

31.000₫
- Dùng trên máy phay, máy khắc gỗ, dùng để gia công các vật liệu bằng gỗ và đá nhân tạ
Dao cắt gọt FiveSheep FS-8106A 6mm, FS-8108A 8mm, FS-8110A 10mm, FS-8112A 12mm: - Dùng trên máy phay, máy khắc gỗ, dùng để gia công các vật liệu bằng gỗ và đá nhân tạ #Luoicat #Dacat #Muidoa #Muikhoan #Muiduc #Daocat
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931