Dao cắt thẳng FiveSheep FS8203A 3mm, FS8204A 4mm, FS8205A 5mm, FS8206A 6mm…

31.000₫
- Dùng trên máy phay, máy khắc gỗ, dùng để gia công các vật liệu bằng gỗ và đá nhân tạo
Dao cắt thẳng FiveSheep FS8203A 3mm, FS8204A 4mm, FS8205A 5mm, FS8206A 6mm…: - Dùng trên máy phay, máy khắc gỗ, dùng để gia công các vật liệu bằng gỗ và đá nhân tạo #Luoicat #Dacat #Muidoa #Muikhoan #Muiduc #Daocat
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931