Giường dao FiveSheep FS-8406A 6mm, FS-8408A 8mm, FS-8410A 10mm, FS-8412A 12mm

31.000₫
- Dùng trên máy phay, máy khắc gỗ, dùng để gia công các vật liệu bằng gỗ và đá nhân tạo
Giường dao FiveSheep FS-8406A 6mm, FS-8408A 8mm, FS-8410A 10mm, FS-8412A 12mm: - Dùng trên máy phay, máy khắc gỗ, dùng để gia công các vật liệu bằng gỗ và đá nhân tạo #Luoicat #Dacat #Muidoa #Muikhoan #Muiduc #Daocat
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931