Mũi mở V FiveSheep FS-87906 6mm, FS-87908 8mm, FS-87910 10mm, FS-87912 12mm

22.000₫
- Cán bằng thép 40CR, phần đầu bằng thép đen YG8, ĐỘ CỨNG cao, chịu mài mòn tốt - Dùng khoan lỗ các vật liệu đá granite, thủy tinh…
Mũi mở V FiveSheep FS-87906 6mm, FS-87908 8mm, FS-87910 10mm, FS-87912 12mm: - Cán bằng thép 40CR, phần đầu bằng thép đen YG8, ĐỘ CỨNG cao, chịu mài mòn tốt - Dùng khoan lỗ các vật liệu đá granite, thủy tinh… #Luoicat #Dacat #Muidoa #Muikhoan #Muiduc #Daocat
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931