Khoan chéo FiveSheep FS-87306 6mm, FS-87308 8mm

32.000₫
- Cán bằng thép 40CR, phần đầu bằng thép đen YG8, ĐỘ CỨNG cao, chịu mài mòn tốt - Dùng khoan lỗ các vật liệu đá granite, thủy tinh…
Khoan chéo FiveSheep FS-87306 6mm, FS-87308 8mm: - Cán bằng thép 40CR, phần đầu bằng thép đen YG8, ĐỘ CỨNG cao, chịu mài mòn tốt - Dùng khoan lỗ các vật liệu đá granite, thủy tinh… #Luoicat #Dacat #Muidoa #Muikhoan #Muiduc #Daocat
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931