Mũi khoan vật liệu cứng FiveSheep FS-87406 6mm, FS-87408 8mm, FS-87410 10mm, FS-87412 12mm

20.000₫
- Dùng trên máy phay, máy khắc gỗ, dùng để gia công các vật liệu bằng gỗ và đá nhân tạo
Mũi khoan vật liệu cứng FiveSheep FS-87406 6mm, FS-87408 8mm, FS-87410 10mm, FS-87412 12mm: - Dùng trên máy phay, máy khắc gỗ, dùng để gia công các vật liệu bằng gỗ và đá nhân tạo #Luoicat #Dacat #Muidoa #Muikhoan #Muiduc #Daocat
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931