Dao cắt thẳng FiveSheep FS-89203 3mm, FS-89204 4mm, FS-89205 5mm, FS-89206 6mm…

49.000₫
- Dùng trên máy phay, máy khắc gỗ, dùng để gia công các vật liệu bằng gỗ và đá nhân tạo
Dao cắt thẳng FiveSheep FS-89203 3mm, FS-89204 4mm, FS-89205 5mm, FS-89206 6mm…: - Dùng trên máy phay, máy khắc gỗ, dùng để gia công các vật liệu bằng gỗ và đá nhân tạo #Luoicat #Dacat #Muidoa #Muikhoan #Muiduc #Daocat
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931