Mũi khoan hợp kim FiveSheep FS-89505 5mm, FS-89506 6mm, FS-89507 7mm, FS-89508 8mm…

81.000₫
- Thiết kế 4 rãnh - Khoan tạo lỗ đều, bằng phẳng, ko có bavia
Mũi khoan hợp kim FiveSheep FS-89505 5mm, FS-89506 6mm, FS-89507 7mm, FS-89508 8mm…: - Thiết kế 4 rãnh - Khoan tạo lỗ đều, bằng phẳng, ko có bavia #Luoicat #Dacat #Muidoa #Muikhoan #Muiduc #Daocat
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931