Dao cắt lớp FiveSheep FS-89306 6mm, FS-89308 8mm, FS-89310 10mm, FS-89312 12mm

40.000₫
- Dùng trên máy phay, máy khắc gỗ, dùng để gia công các vật liệu bằng gỗ và đá nhân tạo
Dao cắt lớp FiveSheep FS-89306 6mm, FS-89308 8mm, FS-89310 10mm, FS-89312 12mm: - Dùng trên máy phay, máy khắc gỗ, dùng để gia công các vật liệu bằng gỗ và đá nhân tạo #Luoicat #Dacat #Muidoa #Muikhoan #Muiduc #Daocat
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931