Dao cắt lớp FiveSheep FS-89406 6mm, FS-89408 8mm, FS-89410 10mm, FS-89412 12mm

40.000₫
- Dùng trên máy phay, máy khắc gỗ, dùng để gia công các vật liệu bằng gỗ và đá nhân tạo

Dao cắt lớp FiveSheep FS-89406 6mm, FS-89408 8mm, FS-89410 10mm, FS-89412 12mm:

- Dùng trên máy phay, máy khắc gỗ, dùng để gia công các vật liệu bằng gỗ và đá nhân tạo

#Luoicat #Dacat #Muidoa #Muikhoan #Muiduc #Daocat

Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931