Kìm ép cốt tay FiveSheep FS-16021 250mm

208.000₫
- Đầu kìm làm bằng thép hợp kim, sử dụng nối đầu cốt - Phạm vi sử dụng:( 0.5-1/2.5/4/6mm2)
Kìm ép cốt tay FiveSheep FS-16021 250mm: - Đầu kìm làm bằng thép hợp kim, sử dụng nối đầu cốt - Phạm vi sử dụng:( 0.5-1/2.5/4/6mm2) #Kimdien #Donghodo #Ocam #Butdien
Facebook Lucky Plus Messenger Lucky Plus 0975083931